Ülkemizde ve tüm dünyada en çok kullanılan ve tercih edilen kompresör çeşitidir.Yedek parçalarının bulunma kolaylığı, kompresördeki tüm arızaların giderilebilme olasılığı, demontaj ve montajının daha kolay yapılabilmesi ve bakımları doğru zamanlarda yapıldığında uzun ömrü ile tercih edilir. Bu nedenle firmamızın en fazla yatırım yaptığı, makina parkı ve yedek parça anlamında üst düzey kapasiteye sahip olduğu kompresör çeşitlerinin başında gelmektedir. Ortalama olarak yılda  2500 adet semi hermetic soğutma kompresörünün revizyonunu yapan firmamız sektörde ki bu önemli gereksimi en profosyonel şekilde karşılamaktadır. Trane, Bitzer, Worthington, Sabroe, Refcomp , Frascold, J&Hall, York, Copellamatic, Gelpha, Copeland, Mc Quay, Carrier, Carlyle, Bock, Dorin, Stall, Gram, Frick, Dunham-Bush ,Prescold, Genesis , Marelli ve Thermo-King başlıca revizyonunu yaptığımız kompresör markalarıdır.

Kompresörler soğutucu sitemin kalbini oluşturmaktadır ve çalışma prensipleri ne olursa olsun buharlaştırıcıdan çıkan gazı yoğuşma basıncına kadar sıkıştırılması işlevini yerine getirmektedir. Bu işlevi yerine getirebilecek başka kompresör çeşitleri ve tasarımları mevcut olmakla birlikte ev tipi buzdolaplarında hermetik pistonlu kompresörler kullanılmaktadır. Hermetik kompresörlerde tek fazlı, iki kutuplu asenkron indüksiyon motorları bulunmaktadır. Değişken hızlı kompresör uygulamalarında, hız kontrolü frekansın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hız kontrolü yapılan kompresörlerde doğru akım motorları, indüksiyon motorları ve senkron motorlar kullanılmaktadır.
 
Kompresör silindir hacmi, buzdolabı hacmi ve kullanılan soğutkana bağlı olarak 2 cm3 ve 10 cm3 arasında değişmektedir.

Santrifüj kompresörlerde sıkıştırma prosesi santrifüj kuvvetlerden faydalanılarak geçekleştirilir. Dönen çark üzerindeki kanatlar akışkanın hız kazanarak kinetik enerjisinin kinetik enerjisinin artmasına neden olur, diffüzerde kinetik enerjisinin potansiyel enerjiye dönüşmesiyle sıkıştırma prosesi gerçekleştirilir. 150 ton kapasitenin üzerinde kullanıldığında daha ekonomik olmaktadır. Sıkıştırma yeteneğinin az olması nedeniyle kondenser ve evaporason basınç farklarının az olması istenir, bu özelliğinden dolayı klima sistemlerindeki uygulama alanı daha geniştir. Emiş ağzındaki akışkan miktarı ayarlanarak kapasite kontrolü yapılmaktadır.

Santrifüj Kompresörlü Su Soğutma Gruplarının Seçiminde
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Soğutucu akışkan olarak pozitif basınçlı R134a gazı tercih edilmelidir. Hemen hemen tüm imalatçıların R134a ile çalışan cihazları mevcuttur.

2. COP değerleri santrifüj gruplarda çok yüksek olabilir, bu nedenle COP'nin minimum değeri belirtilmelidir. Santrifüj gruplarda COP değeri 6 civarında seçilmelidir.

3. Santrifüj gruplarda kondenser ve evaporatör basınç kayıpları çok daha önemlidir, direkt olarak fiyatı etkiler. Bu nedenle maksimum basınç kaybı değerleri belirtilmelidir. Basınç kaybı aynı zamanda kondenser ve evaporatör pompalarının çektiği gücü de arttırdığından, belirlenen limitlerin üzerindeki soğutma grupları tercih edilmemelidir.

4. Su rejimleri sıcaklık farkları arttırıldıkça COP değeri düşmektedir. Örneğin:

7/12;  29/34 (sıcaklık farkı 5C) Su rejiminde  COP=5.682

7/12:  30/36 (sıcaklık farkı 6C) Su rejiminde COP=5.208

5. Cihazın istenen çıkış suyu sıcaklık değeri arttırıldıkça cihazın COP değeri artmaktadır. Örneğin:

29/34  ve 6/12C'de   COP=5.31

29/34  ve 7/13C'de  COP=5.556

6. Kondenser suyu giriş sıcaklığı arttıkça, kondenzasyon sıcaklığı artmakta ve COP değeri düşmektedir.

7. Santrifüj grupların çalışma emniyeti açısından, zorunlu kalmadıkça tek kademeli (tek çarklı) tipler tercih edilmelidir.

8. Cihazın COP değeri düştükçe fiyatı da düşmektedir.

9. Santrifüj kompresörlerde surge problemi yaşanmaması için kısmi yüklerde çalışma performans değerleri de bilgisayar çıktıları halinde istenmelidir.

10. Cihazlar genelde kısmi yüklerde çalıştıklarından kısmi yük verimleri yüksek olan cihazlar tercih edilmelidir. Bunun için APLV/IPLV değerleri mukayese edilebilir.

11. "Marine water box" bağlantı şekli, makina dairesinde yer var ise, özellikle kondenserde temizlik kolaylığı açısından tercih edilebilir.

12. Büyük tesislerde pump-out sisteminin kurulması, arıza durumlarında gazın boşaltılıp tekrar şarj edilme kolaylığı sağlaması nedeniyle tercih edilebilir.

Bitzer'in açık tip vidalı kompresörleri NH3 tasarımında olduğu kadar deniz soğutmacılığı veya patlamaya dayanıklı alanlarda kullanım için de en iyi çözümlerden birinizi sunmaktadır. Standart motorlar kompresörün üzerine flanşlanabilirler.
Yüksek kalitede güvenilir işlevli metal yivli şaft kapağı.
Yağ püskürtme soğutması sayesinde düşük ısı düzeyleri.
Geniş aksesuar seçenekleri (yağ ayırıcı, yağ soğutucu, koruma modülleri gibi) geniş paralel sistemlere dahi uyumlu olma özelliğinin tescili niteliğindedir.
Mevcut tüm soğutucularla uyumludur - NH3 için ise özel versiyonu bulunmaktadır. Kapasite aralığı: 440 kW'a kadar pallel işlem ile - 18.5'ten 74 kW'a (motor performansı)

Açık tip pistonlu kompresörlerin bugünkü silindir tertip şekilleri genellikle düşey I,V ve w tertibinde 1 ila 16 silindirli ve tek etkili olup, yatık ve çift etkili kompresör dizaynı hemen tamamıyla terkedilmiştir. Tam kapalı-hermetik tip motor-komresörlerde düşey eksenli krank mili ve motor ile yatay eksenli silindir tertibi çok sık uygulanmaktadır.

Sayfa 2 / 2