Ölçü ve kontrollerinden sonra, montajı yapılacak kompresörlerin depodan yedek parçaları hazırlanır ve uzman teknisyenlerimiz tarafından  montajları yapılır.
Montaj aşamasında her bölümümüzün yapmış olduğu kontroller ve ölçümlerbir kez daha tekrarlanır.